Jezik: Hr | En

Prodaja 01 3688 666

Ugovorna podrška 01 3688 650

Izložbeni prostor
Izložbeni prostor
Izložbeni prostor


Izložbeni prostor
Izložbeni prostor


Izložbeni prostor
Izložbeni prostor


Izložbeni prostor
Izložbeni prostor

Servis
Thumbnail image for /images/Site/Dell/Kodeks/Servis_v.jpg
Servis


Sjedište tvrtke: Drašnička 6, 10110 Zagreb

MB: 3476979
Dell | Authorised Distributor
Dell | Authorised Service Provider
Tel: 01 3650 666
Fax: 01 3650 677
www.kodeks.hr
Žiro-račun (Nava banka Zagreb): 2495009-1136000039
Žiro-račun (Raiffeisen banka Zagreb): 2484008-1100721393
Prodaja Skladište Servis
pon - pet 8:00 - 17:00
01-3688 666
prodaja@kodeks.hr
Nova cesta 60
pon - pet 9:00 - 16:00
01-3688 660
skladiste@kodeks.hr
Nova cesta 60
pon - pet 9:00 - 16:00
01-3688 650
servis@kodeks.hr
Nova cesta 60
Isporuka
Po zaprimljenoj uplati na žiro-račun, osim ukoliko je drugačije navedeno u ponudi ili ugovoru.

Jamstveni uvjeti
Jamstvenim listom izdanim prilikom isporuke robe Kodeks d.o.o. jamči da će po zahtjevu Kupca, u navedenom jamstvenom roku besplatno (u ovlaštenom servisu) biti otklonjen kvar i tehnički nedostatak koji nastane tijekom redovite uporabe proizvoda. Jamstvo počinje danom kupnje proizvoda i vrijedi samo uz predočenje pravilno popunjenog jamstvenog lista i originalnog računa o kupnji. Ako popravak ne bi bio izvršen u roku od 45 dana, proizvod će biti zamjenjen novim, a ukoliko popravak traje duže od 10 dana jamstveni rok se produžuje za toliko dana. Kodeks d.o.o. obavezuje se da će osigurati servis i nakon isteka jamstvenog roka. Kodeks d.o.o. osigurava održavanje i potrebne rezervne dijelove na rok od 7 godina. Jamstvo ne može bit priznato u slučaju:
  • ako kupac nije rukovao sukladno proizvođačevim uputama za korištenje
  • ako je u proizvod posezala neovlaštena osoba
  • ako je kupac nestručno ili nemarno rukovao proizvodom
  • ako je došlo do oštećenja zbog korištenja neodgovarajuće popratne opreme
  • oštećenja prouzročenih tijekom transporta nakon preuzimanja robe
  • oštećenja nastalih zbog nepravilne montaže
  • mehaničkih oštećenja uključujući oštećen zasun monitora prouzročenih čišćenjem (brisanjem) oštrom krpom ili bilo kakvom tekućinom koja u sebi sadrži akohol ili jake deterdžente
  • oštećenja poruzročenih prevelikim naponom električne struje
Iz jamstva su izuzeti potrošni dijelovi koji su podvrgnuti stalnom trošenju (tipkovnica, miš i sl.). Jamstvo na baterije je 12 mjeseci LCD monitor ili display s neispravnim pixelima ("stuck on or stuck off") biti će unutar jamstvenog roka zamijenjen ukoliko ima 6 ili više neispravnih pixela. Kod računala sa 36 mjeseci jamstva, prvih 12 mjeseci jamstvo se odnosi na dijelove i na rad, a slijedećih 24 mjeseca samo na dijelove. Jamstvo ne obuhvaća programsku opremu koja dolazi uz računalo. Kodeks d.o.o. ne odgovara za pohranjene podatke prilikom servisiranja računala. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke Kodeks d.o.o. Troškove transporta robe i izlaska servisera na lokaciju kupca snosi kupac.